25.11.2021.  

 

ОДРЖАНО СТРУЧНО ПРЕДАВАЊЕ dCOBISS

dcobiss 


Дана 25.11.2021. године у Универзитетској библиотеци одржано је стручно предавање "dCobiss" о новим могућностима архивирања дигиталне грађе у систему узајамне каталогизације. Након предавања које је одржала Маријана Стојановић, дипломирани библиотекар, развила се дискусија о будућим начинима коришћења ове апликације.

Опрема коју су у сврхе ове обуке користили присутни библиотекари обезбеђена је захваљујући средствима добијеним на Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката из области библиотечко-информационе делатности у 2021. години Министарства културе и информисања Републике Србије.