23.02.2018.

 

КА ИНКЛУЗИВНОМ ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

 

 

 kaivo    

 

Центар за подршку студентима Универзитета у Нишу, Филозофски факултет и Универзитетска библиотека „Никола Тесла“, организовали су радионицу Ка инклузивном високом образовању, намењену запосленима у библиотекама Универзитета у Нишу.

Радионицу је, у великој сали Универзитетске библиотеке, 23. фебруара 2018. године,  одржала доц. др Гордана Ђигић, доцент на Департману за психологију и продекан Филозофског факултета Универзитета у Нишу.

Циљеви радионице били су: допринос разумевању значења и значаја друштвене и образовне инклузије,  упознавање са концептима и теоријским моделима на којима се заснива концепт инклузије, сагледавање процеса инклузије у високом образовању, као и анализа сопствених снага за допринос унапређивању процеса инклузије у високом образовању.

Радионици је присуствовало преко двадесеторо библиотечких радника, а са ње су потекле и конкретне иницијативе везане за побољшање услова студирања за особе са инвалидитетом.