27.11.2017.

 

АКАДЕМСКО ПРЕДАВАЊЕ ,,БУКА И ЊЕНЕ ПОСЛЕДИЦЕ

 

 

  Euinfokutak

 Академско предавање ,,Бука и њене последице''

Универзитетска библиотека „Никола Тесла“ и ЕУ Инфо кутак организују академскo предавање ,,Бука и њене последице'' које ће одржати доцент Факултета заштите на раду др Дарко Михајлов у понедељак, 27. новембра од 17.30 сати у просторијама Универзитетске библиотеке.

У фокусу предавања биће извори буке у животној средини, угроженост популације буком, здравствене и економске последице буке као и менаџмент буком у животној средини и политике Европске уније по овом питању. Професор Михајлов говориће и активностима које се тичу контроле буке у Србији.

Присуствовање академском предавању је бесплатно, али га је, из организационих разлога, потребно најавити до 27. новембра у 12 сати (телефоном, на број 018/254-461, или мејлом, на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

О предавачу:

Доц. Др Дарко Михајлов рођен је у Нишу 1969. године где је завршио основну школу, гимназију и Машински факултет. Магистрирао је и докторирао на Факултету заштите на раду у Нишу на коме од 1998. ради најпре као сарадник у Лабораторији за буку и вибрације, а затим као асистент и наставник из групе предмета који обрађују буку у животној и радној средини, вибрације машинских система и проблеме у класичној механици. Аутор је бројних радова објављених на научним скуповима од домаћег и међународног значаја и учесник неколико пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.