22.09.2016.  

 

 

МЕТАПОДАЦИ У БИБЛИОТЕКАРСТВУ

 

Дана 22. и 23. септембра 2016. године, у великој сали Универзитетске библиотеке у Нишу, Наташа Дакић и Јелена Андоновски из Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду, одржале су библиотекарима нишког универзитета акредитовани курс под називом Linked Open Data i Bibframeнови облици организовања метаподатака у библиотекарству“.

Овај курс одржан је у оквиру обавезног стручног усавршавања за библиотекаре. Курсу је присуствовало 53 библиотекара из свих факултетских библиотека нишког универзитета, као и библиотекари из Универзитетске библиотеке у Нишу.