Успешно је завршен трогодишњи Темпус пројекат под називом "Нови библиотечки сервиси на универзитетима Западног Балкана", који је водила Универзитетска библиотека у Београду са својим партнерима из региона, универзитетским библиотекама из Ниша, Крагујевца, Подгорице, Сарајева и Тузле, те партнерима из Европске Уније. На основу коначног извештаја предатог 28. марта 2013. године, комисији ЕУ надлежној за спровођење Темпус пројеката и њихову евалуацију, крајем јула 2013. године добили смо извештај са повољном оценом успешности нашег пројекта.

   Пројекат који је у последње три године реализован са коначним буџетом од 612.000 евра, обезбедио је:

-           осавремењавање универзитетског библиотечког система – COBISS.SR,

-           репозиторијум дигиталних текстова и објеката PHAIDRA и портал електронских докторскиз дисертација Е-тезе,

-           евидентирање научних радника у систему Е.CRIS.SR.

   Позивамо кориснике Универзитеске библиотеке да се распитају о могућности резервације књига на даљину преко сервиса Моја библиотека 

    Позивамо наставнике и сараднике Универзитета да се региструју као корисници репозиторијума и тако обезбеде трајни архив и перманентни линк за цитирање својих научних радова. Позивамо бивше и будуће докторанде да се упознају са порталом Е-тезе.

    Позивамо све истраживаче да се пријаве и добију шифру у систему Е.CRIS.SR.