Зборници

 

Нова читања Светлане Велмар-Јанковић : књига сажетака са Научне конференције / Уредници Снежана Милосављевић Милић, Јелена Милић. – Ниш : Универзитетска библиотека „Никола Тесла“, 2022 https://phaidrani.ni.ac.rs/o:1824