Библиотека данас

 

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Универзитетска библиотека "Никола Тесла" у Нишу је научна библиотека, чији фонд покрива потребе свих студијских група Универзитета у Нишу. Основана је 18. маја 1967. године, а од 1978. године носи име Николе Тесле.

Током година, од класичне библиотеке прерасла је у најзначајнији и најмодернији информационо-документациони центар овог дела Србије. Централна је библиотека Универзитета у Нишу и део је српске узајамнe библиографско-каталошке базе података COBIB.SR.

Мада је превасходно намењена студентима и истраживачима, Библиотека је отворена и за све остале грађане.

Библиотека својим корисницама, поред позајмице библиотечког материјала, пружа све потребне информације, као и услуге библиографског претраживања, међубиблиотечке позајмице и образовања корисника.

Корисницима је на располагању и преко 100 места за рад у четири класичне и једној интернет читаоници.

Библиотека се налази у јужном крилу зграде Универзитета у Нишу.

Отворена је сваког радног дана од 07:30 до 19:30, а у јулу и августу од 07:30 до 14:30 часова.

Више информација на info-ubn[at]ni.ac.rs

 


ФОНД

 

Библиотека поседује близу 100.000 књига и 1.400 наслова часописа из свих научних области у 80.000 свезака. Посебно је значајна велика збирка домаће и стране приручне литературе, магистарских и докторских теза одбрањених на Универзитету у Нишу (у штампаној и електронској форми), као и збирка  вредних легата истакнутих људи овога краја. Библиотека има и збирку електронских извора, као и збирку некњижне грађе.

Преко сервиса КоБСОН, Библиотека има приступ до 35.000 наслова иностраних научних часописа у пуном тексту и 90.000 електронских књига, као и до неколико индексних база. Више  информација о КоБСОН-у на:  www.kobson.nb.rs

 

Библиотека од 2004. године ради и на дигитализацији дела свог фонда. Најпре је почела са дигитализацијом грађе о Николи Тесли, а данас има велики број дигитализованих публикација, подељених у више едиција.

Формирала је и одржава Дигитални репозиторијум Универзитета у Нишу. Део овог дигиталног архива су и Е-тезе. 

 


ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

 

Пројекти

Библиотека је учесник многих домаћих и иностраних пројеката, од којих су најзначајнија два међународна Темпус пројекта, „Изградња коопертаивне мреже академских библиотека у Србији“ (2002-2004.) и „Нови библиотечки сервиси на универзитетима Западног Балкана“ (2010-2013.)

Издавачка делатност

Библиотека  издаје публикације самостално или у сарадњи са другим институцијама и појединцима, у оквиру три издавачке целине. Прве две су у дигиталном облику.

Библиотека Библиографије обухвата библиографије радова наставника и сарадника Универзитета у Нишу, библиографије чланака из часописа и  каталоге.

Библиотека Монографије објављује  књиге које су садржајем везане за Николу Теслу, град Ниш или библиотечку делатност.

Библиотека Биографије објављује биографије истакнутих научних радника овог краја.

Изложбе:

Сталне поставке тематских изложби приређују се једном годишње у холу Библиотеке, док је Галерија Библиотеке простор намењен организовању ауторских изложби, претежно младих академских уметника.

Сарадња

Библиотека активно сарађује са великим бројем домаћих и иностраних институција културе, образовања и науке, као и са невладиним организацијама, привредним субјектима и појединцима. Била је партнер и учесник неколико значајних међународних пројеката.

Образовање корисника

Радници Библиотеке помажукорисницима да науче да самостално претражује каталоге и референсну литературу. Библиотека организује и групне посете студената и ученика ради њиховог упознавања са начином рада и библиотечким услугама, као и презентације на факултетима и у средњим школама.

 


 ОРГАНИЗАЦИЈА БИБЛИОТЕКЕ

 

Одељење набавке и обраде монографских публикација

Одељење набавке и обраде серијских публикација

Информативно-позајмно одељење

Одељење развоја

Општа служба